Stage en begeleiding

Coördinator Opleiden in School
Om het Opleiden in school-traject te begeleiden heeft Mondiaen Anne Klijn als coördinator aangesteld. Zij stuurt de basisschoolcoaches en schoolopleidiers aan en is tevens aanspreekpunt. Je kunt haar bereiken via anne.klijn@mondiaen.nl of  013-5342878.
 
Onze missie

Nieuwsgierig en met een open blik, begeleiden we kinderen in hun ontwikkeling tot zelfstandige en zelfbewuste individuen. Met diezelfde open blik nemen zij verantwoordelijkheid in een snel veranderende samenleving.

Onze visie
We bieden ieder kind van 0 tot 13 jaar met opvang en onderwijs gelijke kansen op ontwikkeling.

Dat doen we samen. Door vanuit expertise relevante samenwerkingen te organiseren. Met elkaar, met opvoeders en met samenwerkingspartners. We zien ieders potentie en zetten alle kennis en kunde in om aan te sluiten bij de behoefte van ieder kind, elke thuissituatie en elke collega. 

Dat doen we samen verschillend. Door verschillend te benaderen, creëren we gelijke kansen.

En vooral door ruimte te bieden aan diversiteit. Zo kan ieder, vanuit zijn eigen expertise of vaardigheden, doen wat nodig is om het juiste resultaat te behalen; het verwezenlijken van onze missie.

Dat doen we om samen verschil te maken. Door een inspirerende omgeving te bieden, waarin je je onafgebroken kunt ontwikkelen. Waar leren en spelen hand in hand gaan. Waar we verantwoordelijkheid nemen en doordachte keuzes maken, voor de wereld van morgen.

Vanuit deze visie en onze gezamenlijke missie (richting) geven we de locaties autonomie (ruimte) om dat te kunnen doen wat nodig is om onze missie te realiseren (resultaat). Vanuit de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt bevragen we elkaar hier regelmatig op (rekenschap).

 
Opleiden in School
Het stagetraject voor leerkrachten in opleiding heet ‘Opleiden in school’. Binnen dit traject wordt nauw samengewerkt met de Pabo van Fontys Hogeschool voor Kind en Educatie (FHKE) uit Tilburg en de Pabo van Avans Hogeschoool uit Breda.
 
OpleidingsscholenFontys Hogeschool voor Kind en Educatie (FHKE) Tilburg
Studenten van de Pabo uit Tilburg kunnen alleen stagelopen op ‘Opleidingsscholen’. Dat zijn scholen die wekelijks een basisschoolcoach vrij geroosterd hebben om studenten te begeleiden. De studenten samen vormen een ‘onderwijsnest’. Binnen zo’n onderwijsnest werken studenten van verschillende studiejaren samen. Zo leren zij met en van elkaar. Alle opleidingsscholen in deze regio en de Fontys Pabo’s vormen samen het partnerschap POS. Hieronder vind je een overzicht van de betrokken scholen binnen Mondiaen:
-          Berkeloo
-          Den Bijstere
-          De Cocon
-          Hazennest
-          De Kleine Akkers
-          De Lochtenbergh en De Vlashof (vormen samen één opleidingsschool)
-          Rennevoirt 
-          De Regenboog
-          De Wichelroede 
 
Opleidingsscholen Avans Hogeschool Breda
Studenten van de Pabo uit Breda worden geplaatst op één van de opleidingsscholen waar zij mee samenwerken. Ze worden vanuit de opleidingsschool begeleid door een schoolopleider. De schoolopleider monitort de voortgang van de studenten en is de contactpersoon met de opleiding. De studenten samen vormen een ‘leerteam’. Binnen zo’n leerteam werken studenten van hetzelfde leerjaar aan dezelfde opdrachten. De opleidingsscholen van Avans werken samen met de Pabo onder het partnerschap Opleiden in de School West-Brabant. Hieronder vind je een overzicht van de betrokken scholen binnen Mondiaen:
-          St. Caecilia
-          Harten4
-          De Kring
-          De Mortel
-          De Wildschut en Prinsenbos
 
Studenten van verschillende soorten opleidingen zijn van harte welkom op één van onze Mondiaen-locaties. In onze Koers vind je meer informatie over Mondiaen. Daarnaast nodigen we je van harte uit om ons wat beter te leren kennen en je vragen te stellen. Contact opnemen kan via een mail naar anne.klijn@mondiaen.nl