Ilse Matthijssen


INTERN BEGELEIDER 
 

"Ik geloof in solidariteit, dat we elkaar sterker kunnen maken"
Van een heel geborgen jeugd in een kleine dorpsgemeenschap naar van betekenis willen zijn voor kinderen die een andere start meemaken. Dat is voor Ilse Mathijsen een vanzelfsprekende keuze.

De wereld groter maken
Ilse: ‘Ik ben geboren in het dorp Achtmaal. Op de basisschool zat ik in een groep met 9 kinderen en eigenlijk verliep mijn schooltijd heel soepel. Ik hoefde me nergens zorgen om te maken. Pas later besefte ik dat dat niet vanzelfsprekend is voor veel kinderen. Dat besef groeide met elke stap die ik zette om mijn wereld te vergroten.

Hart volgen
Van kleins af aan wilde ik juf worden. Mijn ouders steunden me in mijn besluit om na het behalen van mijn havo diploma voor de lerarenopleiding te gaan. ‘Doe wat je hart je ingeeft’, zeiden ze altijd.

Deur open, deur dicht …
Na de Pabo ben ik de master SEN in Tilburg gaan doen om gespecialiseerd leerkracht te worden. Na de opleiding kreeg ik een baan bij SO de Keyzer in Goirle. Wat ik in die tijd leerde en meemaakte, is me altijd bijgebleven. Wat een complexiteit er soms kan zijn in thuissituaties en wat kinderen vaak al jong moeten doorstaan. Ik was ontzettend gedreven en besefte dat dit de reden was waarom ik in het onderwijs wilde werken.

Nieuwe kansen vinden
Ik ben daarna bij D’n Hazennest gaan werken. Ik ging hier gedeeltelijk reguliere lestaken verrichten en me daarnaast meer richten op kinderen met extra ondersteuningsbehoeften. Daarbij kwam mijn ervaring in het SO goed van pas. Ik ben vooral geïnteresseerd in wat er achter gedrag schuilgaat, want mijn doel is om eerst te begrijpen en het oordeel uit te stellen.

Doen wat de bedoeling is
Met alle expertise die ik opdeed, was ik gaandeweg steeds meer in staat om collega’s te ondersteunen in hun didactische en pedagogische aanpak. Zeker toen ik mijn master intern begeleider had afgerond. In gesprekken ervoer ik dat Mondiaen met me mee wilden denken over mijn functie en ambities voor de toekomst. Sinds een paar jaar heb ik ook de opleiding taalcoördinator en innovatiecoach afgerond en ben ik fulltime IB’er.

Ik geloof in solidariteit, dat we elkaar sterker kunnen maken. Die waarden blijken heel goed aan te sluiten bij waar Mondiaen voor staat. Bijdragen aan geluk en kansen voor kinderen.

Mondiaen
Mondiaen is voor mij een fijne werkgever omdat ik mezelf hier kan ontwikkelen. Er zijn meerdere netwerken waarin we samen leren. Ik merk dat we bij Mondiaen resultaatgericht zijn, dat we duidelijke kaders hanteren en dat we samen naar oplossingen zoeken. Dat past bij mij. In mijn IB functie spreekt vooral de veelzijdigheid me aan.

Kansengelijkheid loopt als een rode draad door mijn werk. Dat is waar ik het voor doe. Het geeft voldoening als ik collega’s op weg kan helpen met vraagstukken. Dat is een deel van mijn werkgeluk net als ieder klein beetje wat ik voor kinderen kan doen. Het juiste doen voor ieder kind, waar je wieg ook staat en samen werken aan de best mogelijke kansen voor kinderen. Dat is voor mij de kern van dit mooie vak.