Marit Smit

STARTENDE LEERKRACHT
 
“Lesgeven is ook een kwestie van de juiste toon vinden en afstemmen“
 
Marit Smit is nu voor het 4e jaar werkzaam op basisschool Rennevoirt in Berkel Enschot. Voor de klas gaan staan was voor haar in eerste instantie niet bepaald een aanlokkelijk perspectief. Haar eigen ervaringen aan de basisschool waren daar met name debet aan. Ze kon goed leren en sommige kinderen hadden daar destijds wat moeite mee. Het weerhield haar niet om door te zetten. Maar welke vervolgopleiding moet je kiezen als nagenoeg alle vakken je redelijk gemakkelijk afgaan? Marit begon nog niet helemaal overtuigd aan een opleiding aan de universiteit. Al gauw besefte ze dat het toch de Pabo moest worden, omdat ze op die manier van betekenis kon zijn voor jonge kinderen. Om hen weerbaar te maken hun talenten te laten ontdekken en bij te dragen aan hun ontwikkeling.
 
Allemaal anders
Marit: Wat ik zo mooi vind bij jonge kinderen, vooral in groep 3, is dat hun ontwikkeling zo goed zichtbaar is. Ik zie hen natuurlijk gedurende 3 jaar op rij en kan goed het verschil ervaren van hoe ze de eerste les bij mij in de groep zitten en hoe ze zich daarna ontplooien. Kinderen willen graag leren en ik vind het belangrijk om daar de ruimte voor te geven. Het gaat dan niet alleen om kennis maar ook om persoonsontwikkeling. Misschien komt het door mijn eigen ervaringen in de basisschool, maar ik let er altijd goed op dat ieder kind zichzelf kan zijn. Het ene kind heeft een ander leertempo dan het andere en ook op andere punten benadruk ik dat we allemaal anders zijn. Niets is raar, het mag er allemaal zijn. Om dat kracht bij te zetten, zet ik wel eens een muziekje op en nodig ik kinderen uit om lekker met me mee te dansen.
 
 
De bedoeling is zichtbaar
De Mondiaen pijlers breng ik volgens mij vanzelfsprekend in praktijk. Professioneel thuisokmen gaat over jezelf zijn, maar ook dat je niet alles goed hoeft te kunnen. En het gaat ook over autonomie, zelfstandig keuzes maken en je verantwoordelijkheid nemen. Zelf je werkjes plannen en bepalen waarin je instructie nodig hebt. Die plan vaardigheden komen later goed van pas, om te beginnen in het voortgezet onderwijs. Samen verschillend zie ik bij mijn groep als kinderen trots zijn op een klasgenootje, als ze een ander echt iets gunnen. Ik zie dat ook terug in de samenwerking tussen collega’s op school.
 
Aansluiten op behoeften
Als ik terugkijk op de middelbare school, dan herinner ik me een leraar die de stof niet alleen goed kon uitleggen, maar ook met humor wist aan te sluiten op onze leefwereld en waar wij als leerlingen op dat moment behoefte aan hadden. Dat zijn volgens mij wel kenmerken van een goede leraar. Ik zie het als mijn kwaliteit om mezelf te blijven uitdagen. Door de tijdsdruk is dat niet eenvoudig. Het sluipt er gemakkelijk in dat je teruggrijpt op vaste patronen. Dan ben je ook minder geneigd om aan de slag te gaan met ervaringsgericht leren.
Samen ontwikkelen
Voor een kind is de overstap van groep 2 naar groep 3 best spannend. Handelend leren helpt kinderen om die overstap te maken. Daar sparren we regelmatig over als collega’s in het team. Wat ik fijn vind bij Mondiaen is dat we veel ruimte hebben voor eigen ontwikkeling en dat we aandacht hebben voor gedeeld leiderschap. In onze school hebben we veel expertise in huis, specialisten pedagogiek en hoogbegaafdheid bijvoorbeeld. Daarnaast is er ook een plusklas en een vakdocent voor muziek. Ik denk dat we er als team voordeel van hebben als we onze eigen interesses en kwaliteiten inzetten voor de school. Dat is samen het verschil maken. We proberen samen nieuwe aanpakken uit en kiezen samen een nieuwe methode. Met het bestuursbureau van Mondiaen heb ik niet zo vaak contact, maar ik weet wel dat ze met mooie ontwikkelingen bezig zijn. Er wordt bijvoorbeeld sterk ingezet op samenwerking. Wat ik heel goed geregeld vind, is het starters traject en ook de intervisie bijeenkomsten binnen Mondiaen. Daar word ik altijd heel blij van. Je hoort elkaars verhalen en komt tot nieuwe inzichten.
 
Met plezier leren
Als kinderen van school gaan hoop ik dat ze nog eens terugdenken aan de tijd in mijn groep. Ik hoop dan dat ze veel geleerd hebben, maar ook dat ze zich het plezier herinneren dat we samen hadden. Dat is echt iets waar ik in geloof. Nu en dan een beetje gek doen en de grenzen opzoeken, dat maakt je sterker. Ik ben graag zoveel mogelijk mezelf in de klas. Kinderen merken daardoor dat ze zelf ook wat losser kunnen zijn. Nu en dan haal ik een geintje uit met een collega en dan liggen ze allemaal dubbel van het lachen. Drama helpt ook om iets te illustreren wat lastig in woorden is uit te leggen. Muziek en dans horen bij mij. Daar ben ik mee opgegroeid. Ik speelde op mijn 8e al in een accordeon orkest. En daarna heb ik keyboard en gitaar leren spelen en ben ik ook gaan zingen. Als tiener volgde ik streetdance en salsa lessen en toneellessen.
 
 
Muziek maken en dansen is voor mij ontspanning. Ik krijg er energie van, maar het helpt me ook om te concentreren. Het brengt ook het kind in mezelf naar boven. In de klas zing ik soms spontaan een liedje en dan slaat de vonk meteen over. Het kan de sfeer in de groep meteen positief beïnvloeden. Ik kan geen groter compliment bedenken dan wanneer kinderen me laten weten dat ze het fijn vinden bij mij in de klas. Natuurlijk zijn resultaten belangrijk. Ouders willen ook het liefst een stijgende lijn zien. Ik wil vooral dat kinderen succeservaringen hebben, dat ze leren doorzetten als het even moeilijk is en dat ze op hun eigen manier groeien in hun ontwikkeling.
 
Gedeelde belangen
Voor de toekomst zou ik het toejuichen als we nog meer insteken op met en van elkaar leren, dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten, dat we persoonlijke leerlijnen hebben en dat er naast cognitieve vakken ook meer ruimte is voor techniek en mediawijsheid. Er wordt wel eens gedacht dat de school kinderen opvoedt, maar die taak ligt toch echt primair bij de ouders. Als professionals moeten we die verantwoordelijkheden goed gescheiden houden. Ik weet nog dat ik het begin van mijn aanstelling behoorlijk tegen de oudergesprekken opzag. Nu voel ik me daarin veel meer op mijn gemak. Dat komt vooral omdat mijn insteek is om samen tot een oplossing te komen. Ik hoef niet te pleasen en ik hoef ook niet af te houden.
 
Blijven leren
Sommige van mijn vrienden denken dat onderwijs heel strak is en dat je in vaste kaders moet werken. Maar dat beeld klopt niet. Je kunt je werk als leerkracht voor een groot deel zelf naar je hand zetten. Ik heb ontdekt dat je studie niet allesbepalend is voor je latere leven. Het is de start en niet het eindstation. Je kunt altijd nog gedurende je loopbaan nieuwe opleidingen en leerervaringen opdoen. Dat geeft je de mogelijkheid om persoonlijk en professioneel te groeien. Of dat nu bij dezelfde werkgever is of niet. Rennevoirt was geen bewuste keuze, maar ik heb het hier enorm naar mijn zin. Ik voelde me van begin af aan welkom in het team. Misschien maak ik nog een keer een overstap naar een andere school binnen Mondiaen, maar voorlopig is er hier nog genoeg uitdaging.